Sočiva

Ona je mlađa,
deset, pet, dva;
u decimalama.
Ko sa djecom spava,
upišan se budi.
Nije moja izreka,
ali jesam ja iz naroda,
a dotična iz miješanog braka.
Nije mi to problem,
nego mi nema šta ponudit;
osim mladosti.
Ima i nekog momka pasatliju,
tedejca.
Ne znam ni zašto je opjevavam;
negoli čekam da mi se ovo varivo
ohladi.

2 komentara

Komentariši