Prespavao sam najdepresivniji subotnji vakat

Miloduh iz kreme,
irski kapučino,
pretakanje rakije,
okus ličnog iqos-a,
pod dvije hiljade i
sedamstotina Kelvina.

Komentariši