Gdje puno obećaju, ne nosi veliku torbu

Bolje pjevice na granama,
nego vrana na nišanu,
jer cvrkuću dok me priroda
moga bića nosi čas desno,
čas lijevo,
a oči od suza krvave,
sa stajališta jedu
muzgav makadam.

1 komentar

Komentariši