Mjesto na kojem se patnja završava

Ne vidim golim očima,
ne vidim plavim reckastim izumima;
već samo fotografski pamtim
kroz mrka polaroidna stakla
i mrak mi na oči pada.

Ljudi oko mene zuje kao muhe,
sve profile umova znam,
slušam, a ne čujem,
gledam, a ne vidim,
poput maj-maj senzacije.

Više me ništa ne čudi,
ni reakcije, ni akcije,
tih muha-ljudi,
što ih nažalost,
 zadovoljavam jednim udarcem.

9 komentara

Komentariši